top of page

פרופילי קצה חיבור והפרדה

להגנה, הפרדה, חיבור וקליטה בין חומרים במישוריות  זהה  
ובהפרשי גבהים.
סידרה  LineTec
חומרים:  אלומיניום A , מאולגן  AE
צבע  AC  
פליז M , כרום MC , נירוסטה E

דגם MB

פרופיל הפרדה בין ריצופים שונים עשוי פליז

מידות: 5 מ"מ, 10 מ"מ,

אורך: 2.70 מ'

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל הפרדה בין ריצופים

דגם AD

פרופיל קצה והפרדה בין ריצופים

במידות שונות.

חומר: אלומיניום, פליז, נירוסטה

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל קצה

דגם SP

פרופיל הפרדה למשטחים שונים באותו מישור במידות שונות,

אלומיניום - 14,20,25,35,45 מ"מ.

נירוסטה - 14,20 מ"מ

פליז - 14,20,26 מ"מ

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל הפרדה למשטחים

דגם EP

פרופיל הפרדה בין ריצוף לפרקט,

רוחב: 10 מ"מ. אורך: 2.70 מ'.

חומר: פליז, נירוסטה מבריקה.

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל הפרדה בין ריצוף לפרקט

דגם MG

פרופיל הפרדה בין משטחים שונים באותו מישור, בשני חלקים

רוחב: 25 מ"מ

ניתן להגבהה.

הורד מפרט טכני
PDF ICON
פרופיל חיבור

דגם LG

פרופיל הפרדה בין משטחים שונים באותו מישור

רוחב: 30 מ"מ

חומר: אלומיניום

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל הפרדה וחיבור בין משטחים

דגם MP

פרופיל הפרדה וגישור בין משטחים שונים בזמן יישום, בחלק אחד.

רוחב: 28 מ"מ

חומר: אלומיניום

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל גישור והפרדה

דגם SG

פרופיל הפרדה וגישור בין משטחים שונים

חומר: אלומיניום -

30,41,55,82,140 מ"מ

PDF ICON
הורד מפרט טכני
SG

דגם PT

פרופיל הפרדה וגישור בין משטחים שונים

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופילי הפרדה
bottom of page