top of page

פרופילי גישור

פרופילי גישור

להגנה , מעבר הדרגתי גישור והפרדה

בקצות אריחים ובין חומרים.

פרופיל גישור מחומרים וגבהים שונים. סידרת  Reno   

חומרים: אלומיניום A ,  מאולגן AE , פליז M ,  נירוסטה E

אורך פרופיל : 2.5 ,  2.70  ,  3.00  מטר .

עובי פרופיל = H  בהתאם לעוביי האריחים . בסיס עליון = B

סידרת פרופילים ב"זמן עבודה", ולאחר מעשה.

פרופילי גישור בזמן יישום האריחים

פרופיל גישור אלומיניום בזמן יישום האריחים

מק"ט KLX

גובה: 10 מ"מ

אורך: 3 מ'

klx.jpg

פרופיל גישור אלומיניום בזמן יישום האריחים

מק"ט ZRR

גובה: 10 מ"מ, 12.5 מ"מ, 15 מ"מ

שיפוע: 50 מ"מ

אורך: 3 מ'

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל גישור אלומניום

פרופיל גישור אלומיניום בזמן יישום האריחים

מק"ט AU101

גובה: 10 מ"מ, 12.5 מ"מ

אורך: 3 מ'

AU101.jpg

פרופיל גישור אלומיניום בזמן יישום האריחים

מק"ט RENO-ATK

גובה: 8 מ"מ, 10 מ"מ, 12 מ"מ

חומר: אלומיניום, נירוסטה, פליז

PDF ICON
הורד מפרט טכני
reno-atk.jpg

פרופיל גישור אלומיניום בזמן יישום האריחים

מק"ט AU100

גובה: 10 מ"מ, שיפוע: 20 מ"מ

אורך: 3 מ'

AU100.jpg

פרופילי גישור לאחר יישום האריחים

פרופיל גישור לאחר יישום האריחים

מק"ט DR36

גמר: פליז / אלומיניום

רוחב: 36 מ"מ, אורך: 2.7 מ'

הורד מפרט טכני
PDF ICON
פרופיל הדרגתי לגישור והפרדה

פרופיל גישור אלומיניום לאחר יישום האריחים

מק"ט AS792

רוחב: 40 מ"מ

אורך: 3 מ'

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל אלומניום לגישור

פרופיל גישור אלומיניום לאחר יישום האריחים

מק"ט RENO HL 2-2G

גובה: 10 מ"מ, שיפוע: 40 מ"מ, אורך: 3 מ'

גובה: 20 מ"מ, שיפוע: 70 מ"מ אורך: 3 מ'

פרופיל גישור מאלומניום

פרופיל גישור לאחר יישום האריחים

מק"ט SG

רוחב: 30,41,55,82,140 מ"מ,

אורך: 2.7 מ'

SG.jpg

פרופיל גישור לאחר יישום האריחים

מק"ט AP17

חומר: אלומיניום, פליז

רוחב: 17 מ"מ, אורך: 3 מ'

להפרש גובה מינימלי

PDF ICON
הורד מפרט טכני
פרופיל אלומניום לגישור והדרגה
bottom of page