top of page

אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות  כל המוצרים ע"פ דרישת ת"י 1918/6

מוצרי נגישות

סימון מוביל

אלומיניום, נירוסטה

קידוח / הדבקה

סימון_מוביל2.jpg
סימון_מוביל1.jpg

גודל משטח: 0.60X1.20 מטר

משטח אזהרה למדרגות שחור

רוחב: 0.60, 0.30 מטר

אורך: 1.20 מטר 

גבשושיות אזהרה בדידות

גבשושית פליז - קידוח

דגם MPOLY+P

גבשושית פליז קידוח

גבשושית פליז - הדבקה

דגם MBRT

גבשושית אזהרה פליז הדבקה

גבשושית נירוסטה - קידוח

דגם MPRT+P

גבשושית אזהרה נירוטה קידוח

גבשושית נירוסטה - הדבקה

דגם MPRT

גבשושית נירוסטה הדבקה

פוליאוריתן

משטחי אזהרה
משטח אזהרה לבן
משטח אזהרה לעיוורים צהוב
משטח אזהרה אפור
משטח נגישות אדום

פולימרי

פסים נגד החלקה למדרגות  3/5
פסים נגד החלקה למדרגות
מדבקות סימון ואזהרה
negishut.jpg

סימון בינלאומי

משטח פולימרי בהדבקה

0.97X0.97 מטר

מדבקת אזהרה וסימון אדום לבן

מדבקת סימון ואזהרה

אדום לבן

מדבקות אזהרה לדלתות זכוכית

מדבקת סימון ואזהרה

כחול לבן

פרופילים
SPB30.jpg

SPB30

אלומיניום בהדבקה

SP30.jpg

SP30

אלומיניום בחירוץ

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק.

על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

על הרשות המקומית לבחון על ידי מורשה נגישות מטעמה, אם העסק המגיש בקשה לקבלת רישיון עסק או לחידושו, עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק, שעל בית העסק לעמוד בהן לפי החוקים והתקנות השונים.

רציונאל הנגישות:

 

לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. גם לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מגיעה זכות זו. גם להם מגיע לחיות חיים נורמאליים. על מנת להצליח להגשים מטרה זו נדרש קיומם של הסדרי נגישות שיאפשרו לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות להגיע ליעדם ולאפשר את השתתפותם והשתלבותם בחברה באופן שוויוני, מכובד ובמקסימום עצמאות.

 

למי מנגישים? קהל המטרה - אנשים עם מוגבלות

 

·כ-18% מהאוכלוסייה בישראל הינם אנשים עם מוגבלות על סוגיה השונים: מוגבלות פיזית, חושית (לקות ראייה ושמיעה), לקות נפשית ושיכלית.

מוגבלות נגרמת מסיבות שונות - ביניהן מחלות, זיקנה, לידה ותאונות.

·לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים בישראל - כ- 1,440,000 אנשים עם מוגבלות, כלומר, כמעט בכל משפחה שישית בישראל יש אדם עם מוגבלות, ללא הבדל דת, גזע, גיל ומין. כמו כן, ההערכה היא שעבור כ-700,000 איש (כ-10% מהאוכלוסייה) נושא הנגישות הינו קריטי.

·″אדם עם מוגבלות″ מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 1998 כ"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בְּשֶׁלָּהּ מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

·חשוב לזכור - נגישות חשובה גם לאנשים שאינם מוגדרים כ"אנשים עם מוגבלות" ביניהם אמהות עם עגלות ילדים, אנשים כבדי משקל, אנשים גבוהי/נמוכי קומה, כאלה עם מוגבלות זמנית ועוד.

מה היא נגישות / הסדר נגישות ?

בחיי היום יום קיימים מכשולים ומחסומים רבים המונעים מאנשים עם מוגבלות להגיע ולהשתתף בפעילויות שונות כמו כל אדם אחר. קיומה של נגישות הינה הדרך להתגבר על מכשולים ומחסומים אלה. 

לדוגמא: מדרגה יכולה להוות מחסום עבור אדם היושב בכסא גלגלים - קיומה של רמפה או כבש יכול לסייע לו להתגבר על מכשול זה – זה הוא הסדר נגישות. לאדם לקויי ראיה הסדר נגישות הוא סימון תוואי הדרך ולאדם חרש מתורגמן לשפת הסימנים. למרות השוני באמצעי ההנגשה, המשותף לכולם  הוא - הסדרי הנגשה לצורך התגברות על מכשולים וחסמים ויצירת תנאים המאפשרים חיים שוויונים, מכובדים ועצמאיים כחלק מחיי החברה בישראל.

bottom of page