אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות  כל המוצרים ע"פ דרישת ת"י 1918/6

נגישות - תמונות מפרויקטים

משטחי אזהרה - פוליאוריתן

משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה
משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה למדרגות
משטח אזהרה פוליאוריטן
משטח אזהרה פוליאוריטן

גבשושיות אזהרה בדידות

גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
משטח אזהרה לעיוורים
משטח אזהרה לעיוורים
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
משטח אזהרה לעיוורים
משטח אזהרה לעיוורים
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
משטח אזהרה לעיוורים
משטח אזהרה לעיוורים
גבשושיות אזהרה בדידות
גבשושיות אזהרה בדידות
משטח אזהרה לעיוורים
משטח אזהרה לעיוורים

פס מוביל מטיפוס 1 בקידוח

פסים נגד החלקה
פסים נגד החלקה
פס מוביל מטיפוס 1 בקידוח
פס מוביל מטיפוס 1 בקידוח
פסים נגד החלקה
פסים נגד החלקה
פס מוביל מטיפוס 1 בקידוח
פס מוביל מטיפוס 1 בקידוח

פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבעוני

פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פסים נגד החלקה
פסים נגד החלקה
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פסים נגד החלקה
פסים נגד החלקה
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע
פס מוביל מטיפוס 2 - בטון פולימרי צבע

פס סימון ומניעת החלקה

פסים נגד החלקה למדרגות בשטחים ציבורי
פסים נגד החלקה למדרגות בשטחים ציבורי
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה למדרגות
פסים נגד החלקה למדרגות
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פסים נגד החלקה למדרגות
פסים נגד החלקה למדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פסים נגד החלקה במדרגות
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה
פס סימון ומניעת החלקה